Home | Payment | About us | Web Design | Art/Cartoon | Animation | Client | Seo | Contact Us
SEO "Search Engine Optimization" คือ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือ เป็นหลักการหรือเทคนิคต่างๆ ในการปรับปรุง เว็บไซน์เพื่อที่จะทำ ให้ เว็บไซต์ ติดอันดับต้นๆ ในส่วนของผลลัพธ์ของการค้นหา ทางด้านซ้าย (Natural Result) ของเว็บเสิร์ชเอนจิ้น ด้วยคำค้นด้วยคีย์เวิร์ดที่มีความเกี่ยว ข้องกับสินค้า หรือว่าข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์เรา ไม่ว่าจะเป็น Google,MSN, Yahoo ซึ่งเป็นเสิร์ชเอนจิ้นหลักๆ ที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการค้นหาข้อมูล
หลักการตลาดของ SEO (Search Engine Optimization) เป็นการตลาดบน โลกอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ที่ทำ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีความอดทน เนื่องจาก การทำ SEO นั้นต้องใช้เวลาและความชำนาญ ของผู้ที่มีความรู้ ทางด้านนี้ด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีการ ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อกำหนด ข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine Update) อยู่ตลอด เวลาเพื่อจะได้ปรับหรือแก้ไข ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เราเอง ที่สำคัญใน การทำ SEO นั้นระยะเวลาในการติดอันดับ ในเสิร์ชเอนจิ้นนั้น เราไม่สามารถ ที่จะควบคุมได้ บางครั้งอันดับอาจจะขึ้นหรือลง ดังนั้นต้องมีความเข้าใจถึง หลักการ ในการจัดอันดับของ เสิร์ชเอนจิ้น แต่ละชนิดชนิด บวกกับประสบ การณ์ ของผู้ที่ ทำ SEO ด้วย
หลัก การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในการทำ SEO ก็เพื่อที่เว็บไซต์จะได้รับ Traffic จากผู้ที่ใช้เสิร์ชเอนจิ้นในการค้นหาข้อมูล เพราะยิ่งเว็บไซต์อันดับ สูงๆ ก็จะส่งผลต่อการคลิกมากขึ้น และเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้เกิดยอดขาย เป็นต้น ทั้งนี้การทำ SEO ถ้าสร้างหน้าเว็บเพจที่ไม่ได้เขียนโคดไว้เยอะๆ ก็มี ผลต่อ SEO ได้เหมือนกัน แต่อย่าลืมพวก Keyword นะครับ